XƯỞNG MAY ĐỒNG PHỤC HỌC SINH ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ NĂM CHÂU SỐ NHÀ

1A NGÕ 178 ĐƯỜNG HOÀNG MAI,HÀ NỘI

LIÊN HỆ :0934254886